มงคลที่ 3 บูชาบุคลที่ควรบูชา

การบูชาคืออะไร
การบูชา คือการเลื่อมใส ยกย่อง เชิดชู ด้วยกิริยาอาการสุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง
การบูชาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง สำหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้าง เพราะไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่น ให้ละเอียดอ่อนลง

บุคคลที่ควรบูชา
1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พระสงฆ์
3. พระมหากาษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม
4. บิดามารดา และญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี
5. ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติดี
6. ผู้บังคับบัญชาที่มีประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม
7. บัณฑิตที่มีเพศภาวะสูงเกินกว่าท่จะคบในฐานะผู้เสมอกันได้
สิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกัน เพระเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ ก็ทำให้ระลึกนึกถึงคุณความดีของบุคคลที่สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วย เช่น
1. สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น พระธรรมคำสั่งสอนของระองค์
2. สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์ เช่น พระธาตุ รูปพระสงฆ์
3. คำสั่งสอน รูปภาพของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา พระมหากษัตริย์ ซึ่งตั้งใจประฏิบัติธรรมเป็นบัณฑิต

การแสดงออกถึงความบูชา
1. ทางกาย ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน หรือประกอบกิจใดๆ เมื่ออยู่ต่อหน้าท่าน หรือสัญลักษณ์ตัวแทนของท่าน ก็อยู่ในอาการสำรวม
2. ทางวาจา สรรเสริญยกย่องคุณความดีของท่าน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. ทางใจ ตามระลึกนึกถึงคำสอนของท่านด้วยความเคารพ และซาบซึ้ง

ประเภทของการบูชา
1. อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ
2. ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบติตามคำสอนตามแบบอย่างที่ดีของท่าน การปฏิบัติบูชานี้จะเป็นการบูชาที่สูงสุด เพราะเป็นวิธีที่จะทำกาย วาจา ใจ ของเราใสสะอาด เป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็ว

ข้อควรระวัง
1. ไม่บูชาคนพาล
2. ไม่บูชาสิ่งที่เนื่องด้วยคนพาล
3. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เกิดสิริมงคล
4. ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วทำให้งมงายไม่เกิดปัญญา

อานิสงส์การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
1. ยังความเห็นถูกที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
2. ยังความเห็นถูกที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น
3. ทำให้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยน น่ารักน่านับถือ
4. ทำให้จิตใจผ่องใส เพราะตรึกอยู่ในกุศลธรรมเสมอ
5. ทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะมีความสำรวมระวัง เป็นการป้องกันความประมาท
6. ป้องกันความลืมตัวความหลงผิดได้ เพราะตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าตนยังมีอยู่
7. ทำให้เกิดกำลังใจและอานุภาพอย่างมหาศาล สามารถคุ้มครองป้องกันตนให้พ้นจากอุปสรรคและภัยพาลต่างๆ ได้
8. เป็นการกำจัดคนพาลให้พินาศไปโดยทางอ้อม เพราะมีแต่คนบูชาบัณฑิตผู้มีคุณธรรม
9. เป็นการเชิดชูบัณฑิตให้สูงเด่น ทำให้ท่านสามารถำเพ็ญกรณียกิจได้สะดวกกว้างขวางยิ่งขึ้น
ฯลฯ

Comment

Comment:

Tweet

surprised smile surprised smile surprised smile big smile embarrassed

#16 By (49.230.113.59|49.230.113.59) on 2015-09-12 10:09

surprised smile surprised smile surprised smile big smile embarrassed

#17 By (49.230.113.59|49.230.113.59) on 2015-09-12 10:09

#15 By (49.230.113.59|49.230.113.59) on 2015-09-12 10:08

ดีจังเลยคับผมจะนำไปใช้คับ ซึ้งและกินใจมาก ขอบคุนมากคับsad smile sad smile

#14 By หมูน้อยติดปีกบินไปแล้ว- -* (125.24.233.45) on 2010-06-03 19:11

cry cry surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile double wink double wink

#12 By nat (118.174.71.252) on 2008-08-03 09:25

cry cry surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile double wink double wink

#11 By nat (118.174.71.252) on 2008-08-03 09:25

สังคมจงเจริญๆ

#10 By .. (58.8.100.243) on 2008-07-28 23:01

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile เจง0.k0.;lk

#9 By ... (58.8.100.243) on 2008-07-28 22:38

#8 By (203.172.213.113) on 2007-12-20 12:50

บูชาบุคคลทีควรบูชาและไม่บูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชา จี๊ดจังเลย

#7 By ลิเดีย (125.26.115.6) on 2007-08-16 13:29

ประโยชน์ยิ่ง ^^

#6 By Pippin on 2006-01-15 09:49

อ้ะ กลายเป็นบลอกศาสนาไปซะแล้ว
=/|\= สาธุ มารับมงคลครับ

#5 By chonchonjung on 2006-01-15 09:36

สาธุ มารับมงคงด้วยคนครับ
มารับมงคลแต่เช้าค่ะ

#3 By ยายแม่บ้าน on 2006-01-14 10:22

[-/\-]

#2 By Lastwaltz on 2006-01-14 10:05

ครับ..ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง.!!

ธรรมะย่อมอยู่คู่โลกเสมอ

#1 By [Unlimited > tequilaboy ;-/ on 2006-01-14 09:50

Yashima View my profile

Technorati Profile