จริต 6

posted on 04 Apr 2006 17:53 by yashima in Good-Thing

จริต 6

จริต หมายถึง จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตชอบท่องเที่ยว หรืออารมณ์ที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ มี 6 ประการคือ
1. ราคจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม ละมุนละไม ชอบสิ่งที่สวยๆ เสียงเพราะๆ กลิ่นหอมๆ รสอร่อยๆ สัมผัสที่นุ่มละมุน และจิตใจจะยึดเกาะกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นเวลานานๆ
2. โทสจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางโทสะ ใจร้อน วู่วาม หงุดหงิดง่าย อารมณ์รุนแรง โผงผาง เจ้าอารมณ์
3. โมหจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางโมหะ เขลา เซื่องซึม เชื่อคนง่าย งมงาย ขาดเหตุผล มองอะไรไม่ทะลุปรุโปร่ง
วิตักกจริต หรือวิตกจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางฟุ้งซ่าน คิดเรื่องนี้ทีเรื่องนั้นที เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ไม่สามารถยึดเกาะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นานๆ
4. วิตก แปลว่าการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ หรือการเพ่งจิตสู่ความคิดในเรื่องต่างๆ ไม่ได้หมายถึงความกังวลใจ วิตกจริตจึงหมายถึง ผู้ที่เดี๋ยวยกจิตสู่เรื่องโน้น เดื๋ยวยกจิตสู่เรื่องนี้ ไม่ตั้งมั่น ไม่มั่นคงนั่นเอง
5. ศรัทธาจริต หรือสัทธาจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางศรัทธา น้อมใจเชื่อ เลื่อมใสได้ง่าย ซึ่งถ้าเลื่อมใสในสิ่งที่ถูกก็ย่อมเป็นคุณ แต่ถ้าไปเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษ ต่างจากโมหจริตตรงที่โมหจริตนั้นเชื่อแบบเซื่องซึม ส่วนศรัทธาจริตนั้นเชื่อด้วยความเลื่อมใส เบิกบานใจ
6. ญาณจริต หรือพุทธิจริต คือผู้มีปกตินิสัยหนักไปทางชอบคิด พิจารณาด้วยเหตุผลอย่างลึกซึ้ง ชอบใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริง ไม่เชื่ออะไรโดยไม่มีเหตุผล

Website http://www.geocities.com/tmchote/

ปล. อ่านแล้วเป็นคนมีจริตด้านไหนครับ

Comment

Comment:

Tweet

ทำแบบสำรวจจริต ฟรี คลิกที่นี่
http://www.jirunghealthvillage.com/jarit6/index.html

#8 By สายน้ำ (58.8.220.130) on 2009-06-21 22:04

จริตสกปกไม่มีหรอ


#7 By อิอิ (58.10.18.159) on 2008-07-29 16:44

อ่า โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะวิตกจริตค่ะ เหอเหอ ประสาทเสียประจำเลย

#6 By (58.136.95.148) on 2006-04-18 22:21

^
ขำคุณหัวใจเดินทางอะ

#5 By namwarn on 2006-04-09 21:24

อ่านแล้วรูสึกเหมือนขาด ดัดจริต ไปจริงๆ- -*

#4 By chonchonjung on 2006-04-06 14:39

นี่ไม่ได้รวมในมงคลใช่ไหมคะ

#3 By ยายแม่บ้าน on 2006-04-06 13:54

แล้ว "ดัดจริต" ล่ะโจ

#2 By ob the air on 2006-04-05 09:50

ดูเหมือนจะมีครบทุกด้านเลยเรา ...

จิตท่องเที่ยวนี่ รวมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยหรือเปล่าครับ ... เอ หรือจะนับเป็น ญาณจริตดี ...

Yashima View my profile

Technorati Profile