มงคลชีวิต 38 ข้อ ฉบับทางก้าวหน้า
 

มงคลที่ 1 ฝึกให้เป็นคนดี
1. มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล
2. มงคลที่ 2 คบบัณฑิต
3. มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา


มงคลที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
1. มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
2. มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน
3. มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ


มงคลที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
1. มงคลที่ 7 เป็นพหูสูต
2. มงคลที่ 8 มีศิลปะ
3. มงคลที่ 9 มีวินัย
4. มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาพ


มงคลที่ 4 บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
1. มงคลที่ 11 บำรุงบิดามารดา
2. มงคลที่ 12 เลี้ยงดูบุตร
3. มงคลที่ 13 ภรรยา(สามี)
4. มงคลที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง


มงคลที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
1. มงคลที่ 15 บำเพ็ญทาน
2. มงคลที่ 16 ประพฤติธรรม
3. มงคลที่ 17 สงเคราะห์ญาต
4. มงคลที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ


มงคลที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
1. มงคลที่ 19 งดเว้นจากบาป
2. มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
3. มงคลที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม


มงคลที่ 7 การแสวงหาธรรมะเบื้องต้นใส่ตัว
1. มงคลที่ 22 มีความเคารพ
2. มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน
3. มงคลที่ 24 มีความสันโดษ
4. มงคลที่ 25 มีความกตัญญู
5. มงคลที่ 26 ฟังธรรมตามกาล


มงคลที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
1. มงคลที่ 27 มีความอดทน
2. มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย
3. มงคลที่ 29 เห็นสมณะ
4. มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล


มงคลที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
1. มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ
2. มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์
3. มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจจ์
4. มงคลที่ 34 ทำนิพพานให้แจ้ง


มงคลที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
1. มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
2. มงคลที่ 36 จิตไม่โศก
3. มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี
4. มงคลที่ 38 จิตเกษม

Comment

Comment:

Tweet

คนทุกคนต้องมีมงคลชีวิตข้อที่ 3 และ 25 ใช้มั้ยค่ะbig smile confused smile

#9 By ทราย (103.7.57.18|110.49.249.183) on 2012-11-23 19:39

ดีมาก ดีมาก

#8 By cherry (58.9.252.162) on 2011-08-06 10:52

ขอบคุณมากครับมีประโยชน์มากเลยครับ Hot!
big smile

#7 By kuzag3 on 2011-08-03 19:15

มงคลชีวิต 38 ข้อ น่าทำตามจิงจิง

#6 By บ้าเป็นพักๆน่ารักตลอดเวลา (49.230.68.62) on 2011-02-12 10:42

ดีมากๆ

สาธุ

สาธุ

ด้ายบุญมากๆ

เย้ย

จร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆquestion

wink

confused smile

#5 By แตงโม (119.31.126.80) on 2010-08-14 14:50

open-mounthed smile ขอบคุณมากเลยค่ะ

#4 By phar nid (118.174.161.78) on 2010-08-05 18:24

เคยอ่านแต่ที่เป็นหนังสือ เอาไปอ่านสอบ ได้ตังค์ใช้ด้วย

#3 By Naruta_noo_mu on 2008-12-20 22:17

ท่าจะแย่นะเราเนี่ยทำแต่บาป อิอิsurprised smile

#2 By zero-be on 2008-04-28 12:37

คลิก มงคลข้อ 20 ก่อนเลยครับ sad smile

#1 By mondaytakeshi on 2008-02-29 23:49

Yashima View my profile

Technorati Profile